ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI PUNITOVCI

Informacije o projektu:

Naziv projekta: „Zaželi bolji život u Općini Punitovci“

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. “

Nositelj projekta: Općina Punitovci

Partneri: Lokalna akcijska grupa Karašica, Centar za socijalnu skrb Đakovo, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalnu ured Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 2.759.895,10 kn

Iznos koji sufinancira Europska unija: 2.759.895,10 (100%)

Trajanje projekta: 30 mjeseci (20.12.2017. – 20.6.2020.)

O PROJEKTU:

Svrha projekta:

Ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 15 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 75 krajnjih korisnika na području Općine Punitovci.

Aktivnosti projekta:

Aktivnost 1:  Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Aktivnost 2: Pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici

Rezultati projekta:

a) 15 nezaposlenih žena završilo odabrani program osposobljavanja

b) pružena potpora i podrška 75 krajnjih korisnika

c) podignuta razina svijesti i senzibiliziranosti opće javnosti o potrebama krajnjih korisnika, kao i o problemima nezaposlenih žena, posebice onih u nepovoljnom položaju

Cilj projekta:

Ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 15 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 75 krajnjih korisnika na području Općine Punitovci.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju

Voditeljica projekta:

Marija Perić, 091 604 35 63

Kontakt:

Općina Punitovci

Stjepana Radića 58, 31424 Punitovci

Telefon: 031/ 861-309

Više informacija o EU fondovima – www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond – www.esf.hr Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Punitovci.