Objava natječaja za imenovanje pročelnika JUO Općine Punitovci

Objavljuje se natječaj za imenovanje pročelnika JUO Općine Punitovci…isti je objavljen u “Narodnim novinama” br. 86/16. od 26. rujna 2016….[pdf-embedder url=”http://punitovci.hr/wp-content/uploads/2016/09/Objava-oglasa-narodnenovine-2816779.pdf” title=”Objava oglasa narodnenovine 2816779″]  …. kao i odnosne Obavijesti i upute….[pdf-embedder url=”http://punitovci.hr/wp-content/uploads/2016/09/I.-Obavijest-i-upute-kandidatima-za-imenovanje-procelnika-JUO.pdf” title=”I. Obavijest i upute kandidatima za imenovanje procelnika JUO”]….te objedinjujemo vremenski nastavno objavljivanju dokumentaciju; a u svrhu transparentnosti cjelokupnog postupka…   [pdf-embedder url=”http://punitovci.hr/wp-content/uploads/2016/09/II.-Obavijest-i-upute-kandidatima-za-imenovanje-procelnika-JUO.pdf” title=”ii-obavijest-i-upute-kandidatima-za-imenovanje-procelnika-juo”] ….kao i …… [pdf-embedder url=”http://punitovci.hr/wp-content/uploads/2016/09/Izvjesce-o-provedenom-postupku-i-rang-lista.pdf” title=”izvjesce-o-provedenom-postupku-i-rang-lista”]

JAVNI POZIV za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Punitovci u 2016. godini

Na slijedećem linku možete pogledati i preuzeti cjelokupnu dokumentaciju odnosnu na JAVNI POZIV za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Punitovci u 2016. godini .

1 – Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga 11052016

2 – Upute za prijavitelje

3 – Opisni obrazac – OPO

4 – Obrazac proracuna – OPR

5 – Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

6 – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – DF

7 – Obrazac izjave o ispunjenim obvezama – IO

8 – Obrazac procjene kvalitete prijave

9 – Obrazac ugovora o financiranju

10 – Obrazac Izjave o nekaznjavanju – ION

11 – Obrazac za financijski izvjestaj-FINI

12 – Obrazac za opisni izvjestaj – OPI

13 – Pravilnik o sufinanciranju udruga

14 – Plan financiranja Opcina Punitovci 2016. godina