JAVNI POZIV za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Punitovci u 2016. godini

Na slijedećem linku možete pogledati i preuzeti cjelokupnu dokumentaciju odnosnu na JAVNI POZIV za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Punitovci u 2016. godini .

1 – Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga 11052016

2 – Upute za prijavitelje

3 – Opisni obrazac – OPO

4 – Obrazac proracuna – OPR

5 – Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

6 – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – DF

7 – Obrazac izjave o ispunjenim obvezama – IO

8 – Obrazac procjene kvalitete prijave

9 – Obrazac ugovora o financiranju

10 – Obrazac Izjave o nekaznjavanju – ION

11 – Obrazac za financijski izvjestaj-FINI

12 – Obrazac za opisni izvjestaj – OPI

13 – Pravilnik o sufinanciranju udruga

14 – Plan financiranja Opcina Punitovci 2016. godina