Objava u svezi geodetskih poslova nerazvrstanih cesta

Na slijedećem linku možete pogledati cjelokupnu dokumentaciju odnosnu na postupak javnog nadmetanja geodetske usluge izrade geodetske podloge nerazvrstanih cesta na području Općine Punitovci …Javno nadmetanje geodetski poslovi nerazvrstanih cesta