Objava Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje radova na rekonstrukciji doma kulture u Punitovcima

Na slijedešem linku objavljujemo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje radova na rekonstrukciji doma kulture u Punitovcima; kao i odnosni Zapisnik….

Odabir najpovoljnije ponude dom kulture Punitovci