Objava Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za nabavu kosilica za komunalne radove

Na slijedećem linku objavljuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za nabavu kosilica za komunalne radove….1_Odluka_ o_ nabavi_ kosilice