Objava Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za nabavu komunalne oprema za traktor

Na slijedećem linku objavljuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za nabavu komunalne opreme za traktor….2_Odluka_ o_ nabavi_ komunalne_ opreme_ za_ traktor