Objava Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za izgradnju WIFI HOTSPOT sustava u okviru programa WIFI4EU

Objavljuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za izgradnju WIFI HOTSPOT sustava u okviru programa WIFI4EU….