MATICA SLOVAČKA JOSIPOVAC

http://www.msjosipovac.hr/

Matica Slovačka Josipovac (u daljnjem tekstu MS Josipovac) djeluje od 23.siječnja 1994. godine, nepune dvije godine ranije , 14.lipnja 1992. godine osnovan je Savez Slovaka u Republici Hrvatskoj. MS Josipovac djeluje pod krovnom organizacijom Savezom Slovaka u RH i njegova je punopravna članica, zajedno sa ostalih 14 Matica slovačkih koje djeluju u RH.

Osnivači MS Josipovac su: Josip Kvasnovski, Pavo Hulak, Stjepan Kanisek, Martin Mihalina, Đuro Mihalina, Josip Komar, Andrija Kocur, Pavo Gavljak, Stjepan Pastva i Pavao Kvasnovski.

MS Josipovac pravni subjekt upisan u sudski registar postaje 30.ožujka 1998.g. i svoje djelovanje usmjerava na zaštitu kulturnog identiteta, duhovnog stvaralaštva, razvijanje narodne svijesti, te gradnju mostova prijateljstva i zajedništva naroda i kultura.

Najveći pokazatelj predanosti radu i očuvanju narodne baštine je i to što je u svom dvadestogodišnjem postojanju MS Josipovac imala dvije ključne osobe na čelu udruge – Pavela Kvasnovski (predsjednik MS od 1994.-2002.) i Zdenka Komar (predsjednik MS od 2002.-2014.).

Doprinos MS Josipovac je prepoznatljiv i u uređenju interijera i eksterijera Osnovne škole Josip Kozarac Josipovac na način tako što inicira i postavlja spomenike kulturne baštine :
• bista Josipa Jurja Strossmayera
• skulptura na hrastovom trupcu „Dolazak Slovaka u Josipovac“
• spomenik Juraju Janošiku , istesan u slavonskom orahu
• bista svećeniku Andriji Šuljaku- rad josipovačke akademske kiparice Katarine Kuric

Folklorne sekcije MS JOSIPOVAC djeluju u sklopu SKUD-a Braća Banas, a djeli se u tri skupine:
• dječja- mala i srednja skupina
• odrasla plesna skupina
• pjevačka ženska i muška skupina
• tamburaška skupina

Svoj program predstavljamo širom lijepe naše, sudjelujući na brojnim manifestacijama i smotrama folklora, te u susjednim državama: Mađarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Rumunjskoj a najdraža destinacija im je Republika Slovačka.
Folklorni program obogaćuje se običajima, koji su dio baštine, a njeguju se još i danas.

DJEČJA FOLKLORNA SKUPINA:
Podijeljena je u dvije skupine mlađu i stariju te broji najveći broj članova, više od 60-ak, djece, u dobi od 4 do 15 godina.
Voditeljice male dječje skupine su Zrinka Pajeska i Štefanija Kanisek, srednju skupinu vodi Anamarija Hulak.

ODRASLA FOLKLORNA SKUPINA:
Broji 20-ak aktivnih članova, mladeži od 15 do 30 godina, a njeguje izvorne Josipovačke plesove i plesove iz brojnih pokrajina Republike Slovačke, naročito područja Kysuce, odakle Josipovčani vuku svoje podrijetlo.
Atraktivnim plesovima uvijek su rado viđeni sudionici brojnih manifestacija u RH i van njenih granica.
Voditelj skupine je Marijan Batorek.

Folklornu skupinu na gotovo svakom nastupu prati i tamburaška sekcija, koja sada trenutno broji 6 članova, a voditelj je Mladen Kuric

Pjevačka ženska skupina okuplja 10-ak mladih žena i uglavnom se predstavlja sa pjesmama izvornog karaktera, a dopunjuju ga i narodne pjesme hrvatskog i slovačkog kraja.
Ova mlada skupina žena su nasljednice starije generacije žena koje su nositeljice njegovanja starih običaja i josipovačke kulutre, te kulture naših predaka iz Slovačke, to su Roza Labak, Pavka Pajeska pok., Tonka Kuric, Ana Kukučka, Slavica Kukučka.

LIKOVNA GRUPA „KONTRAST“
MS Josipovac od samih početaka obogaćuje umjetnička, slikarska i kiparska sekcija pod nazivom „Kontrast“, koja broji 15-ak aktivnih članova a vodi ju nastavnica likovne kulture u mirovini gđa.Anica Popović.

Među ovom skupinom mladih ljudi tri su akademski obrazovana slikara-kipara, na što smo posebno ponosni.
Radovi sekcije redovito popunjavaju izložbe slikovnih i kiparskih kolonija u zemlji i svijetu sa kojih redovito pristižu nagrade i priznanja.
Jedn od najznačajnijih projekata ove sekcije za Josipovac je oslikavanje prozora u mjesnoj crkvi Sv.Mihaela Arkanđela.

IZDAVAŠTVO:
MS Josipovac takđer je aktivna i u izdavaštvu, što kroz razne priloge u mjesečnom časopisu Slovaka u RH „Pramenu“ , a izdala je i slijedeće publikacije: „Josipovac, slovačko selo u Đakovštini“, „40 godina SKUD-a Braća Banas“, razlikovni riječnik „Oravsko-kysuckog dijalekta“, a u pripremi je i monografija o Josipovcu.

MEDIJI:
MS Josipovac uz pomoć ekipe HRT-a snimila je nekoliko dokumentarnih filmova u kojima je sažet kulturni život i običaji slovaka u Josipovcu.

MS Josipovac također je i inicijator i pokretač festivala „Ked’ sa ruža rovijala“ 1998. godine na kojem se prikazuju izvorne narodne slovačke pjesme.

Matica slovačka Josipovac svoje djelovanje nadovezuje na bogatu tradiciju i njome se ponosi, na taj način budi i privlači pažnju brojnih prijatelja iz Slovačke i Hrvatske koji brižno njeguju baštinu, što je zalog u očuvanju narodnog kulturnog blaga.

KONTAKTI

Rozalija Kukučka, predsjednica
Mob. 00385-91-509-19-16
e-mail: rkukucka@gmail.com

Adam Konjušak, dopredsjednik
Mob. 091 755 98 46
e-mail:

Tajnica Anita Smoljo
mob. +385 91 989 4846
e-mail: nikatoni@gmail.com

Marijan Batorek, voditelj plesnih skupina
predsjednik SKUD-a „Braće Banas“
mob. +385 91 948 35 97
e-mail: batorekmarijan@gmail.com

Anica Popović, voditeljica likovne grupe „Kontrast“
Mob. +385 91 952 38 88
e-mail: anica.popovic@gmail.com