Konačnost nadmetanja izrade projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta – I. faza

Na slijedećem linku možete pogledati cjelokupnu dokumentaciju odnosnu na postupak javnog nadmetanja izrade projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta na području Općine Punitovci – I. faza.

Javno nadmetanje izrada projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta