Katastarska izmjera k.o. Punitovci – studeni/2017.

U svezi provedbe katastarske izmjere katastarske općine Punitovci; obavješćujemo Vas da je trenutno faza utvrđivanja međa na terenu. Sukcesivno se po redoslijedu provedbe dostavljaju pozivi posjednicima koje se vode u katastru.
Predočavamo Vam ‘Zapisnik o utvrđivanju međa’ koji je potrebito popuniti za stanje Vaše (posjedničke/vlasničke/zakupničke…) katastarske čestice (aktualni podaci iz osobne iskaznice, OIB….); te dostaviti djelatnicima “Geoprojekt” d.d. Opatija.
Za sve upite i pojašnjenja; možete se slobodno obratiti odgovornoj osobi Danijelu Marijanoviću na mobitel: 098/98 43 586…..Zapisnik_o_ terenskom_ utvrdjivanju_medja