Javna rasprava o izradi šumskogospodarskog plana

Prosljeđujemo Vam poziv na javnu raspravu o izradi šumskogospodarskog plana.U istom zainteresirani mogu potpisati i donijeti izjavu o (ne) suglasnosti o uvrštavanju u Program gospodarenja šumama.Kontakt Rukovoditelja Odjela za uređivanje šuma g. Dragomir Pfeifer

adresa: UŠP Osijek, Stručne službe, Odjel za uređivanje šuma; Prolaz J. Benešića 1, 31 000 Osijek
mobitel: 098/438997
fiksni:  251703
e-pošta: dragomir.pfeifer@hrsume.hr

 

Obavijest sumoposjednicima Opcine Punitovci