Javna nabava – radovi na domu Jurjevac Punitovački; faza br.: 2-2017. godina

Temeljem Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kuna za radove molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje ponude sukladno podacima navedenim u dokumentima: Dodatni ugovor Jurjevac 2017 Pozivni-natjecaj-Dom-Jurjevac-faza-2017 Troskovnik-Dom-Jurjevac-faza-2-2017