INFO TOUCH DISPLAY

Informacije o projektu:

Naziv projekta: Info – touch display uređaj za prijavu komunalnih problema

Fond: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova i općina“

Područje projekta: 5. Integrirano upravljanje gradom i gradskim uslugama

Nositelj projekta: Općina Punitovci

Ukupna vrijednost projekta: 249.450,00 kn

Iznos koji sufinancira Fond: 199.560,00 (80%)

O PROJEKTU:

Općina Punitovci projektom planira digitalizirati općinsku upravu kroz uvođenje informacijskog sustava za prijavu komunalnih problema od strane građana. Predloženim projektom postavit će se novi info touch display na području općine putem kojega će građani na vrlo efikasan način prijaviti sve komunalne probleme koji se pojave na području općine. Na ovaj način poboljšat će se transparentnost rada općinske uprave, osigurati korištenje IKT opreme u radu uprave.

Cilj projekta:

Poticanje korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija od strane građana u svrhu održivog razvoja.

Ključni pokazatelji:

Korištenje modernih tehnologija u svrhu bržeg informiranja građana

Rezultati projekta:

– postavljanje info touch displaya za vanjsku upotrebu

– razvoj softvera za interaktivni prikaz sadržaja na info-touch displayu

– razvoj softvera za prijavu komunalnih problema- server + klijent aplikacija

Kontakt:

Općina Punitovci

Stjepana Radića 58, 31424 Punitovci

Telefon: 031/ 861-309

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Punitovci.