Dom Jurjevac – pozivni natječaj za ustupanje radova

Temeljem Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kuna za radove molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje ponude sukladno podacima navedenim u dokumentima:

Troskovnik Jurjevac storjarski radovi 2017

Pozivni natjecaj dom Jurjevac 1-2017