DJEČJI VRTIĆ U PUNITOVCIMA

Općina Punitovci je korisnik bespovratnih sredstava iz podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno poduzetništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u iznosu 7.333.496,33 HRK. Ukupna vrijednost projekta 8.539.409,85 HRK.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

CILJ PROJEKTA                                                                                                                                                                                                                 Izgradnja dječjeg vrtića kapaciteta 75 djece podijeljene u tri dobne skupine, za koje su predviđene boravišne jedinice kao i svi ostali otvoreni i zatvoreni prostorni sadržaji propisani Državnim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Izgrađen i opremljen objekt veličine 930,14m2 neto veličine za predškolski odgoj do 75 djece u dobi od 1. do 7. godine.

GLAVNE AKTIVNOSTI

  1. Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji objekta dječjeg vrtića, zatim za usluge opremanja objekta dječjeg vrtića, usluge stručnog nadzora i konzultantske usluge vođenja projekta i pripreme dokumentacije javne nabave
    2. Izgradnja dječjeg vrtića u Punitovcima sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku radova, odnosno građevinskoj dozvoli
    3. Opremanje novoizgrađenog vrtića sukladno projektnoj dokumentaciji opremanja
    4. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta
    5. Tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole

POČETAK GRAĐENJA DJEČJEG VRTIĆA:

srpanj 2019.