Novosti

Godišnji plan javnih natječaja za 2019. godinu i potrebiti dokumenti

U prilogu se nalazi Godišnji plan javnih natječaja i potrebiti dokumenti za svaku od kategorija. Godisnji_plan_javnih_natjecaja_2019. godina Pravilnik_o_financiranju_udruga KULTURA: 1Tekst-Javnog-natjecaja-Kultura_2019 2Upute-za-prijavitelje-Kultura_2019 3-Obrazac-za-prijavu-OPIS-projekta-Kultura 5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Kultura 6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Kultura 7Nacrt-ugovora-Kultura 8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Kultura UDRUGE: 1Tekst-Javnog-natjecaja-Udruge_2019 2Upute-za-prijavitelje-Udruge 3Obrazac-za-prijavu-Opisni-Udruge 5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Udruge 6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Udruge 7Nacrt-ugovora-Udruge 8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Udruge SPORT: 1Tekst-javnog-natjecaja-Sport_2019 2Upute-za-prijavitelje-Sport_2019 3-Obrazac-za-prijavu-OPIS-projekta-Sport_2018 5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Sport_2018 6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Sport…

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Punitovci. Općina Punitovci izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Punitovci. Dokumenti: Obavijest_pocetak_javnog_uvida_20052019 OBRAZAC_za_sudjelovanje_zainteresirane_javnosti_Punitovci Punitovci_prijedlog_Programa_raspolaganja_za_javni_uvid Tablica_popis_cestica_za_program_javno_izlaganje_programa…