G-FIN-IZVJ za 2017. godinu vijećnika izabranih s liste grupe birača

Na slijedećem linku objavljuju se Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ i ostalo…..) u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. članova Općinskog vijeća Općine Punitovci izabranih s Kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Mirko Vavra……Godisnji_izvjestaj_Brandis_Denis Godisnji_izvjestaj_Eling_Ivan Godisnji_izvjestaj_Komar_Marko Godisnji_izvjestaj_Tadijan_Mario Godisnji_izvjestaj_Vavra_Marko

Izvješće o utrošku sredstava pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode od 14/09/2017

Na slijedećem linku možete pogledati Izvješće o utrošku sredstava pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj….

Izvjesce_elementarna_2017. godina_web

Informacija o istom je usvojena na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Punitovci održanoj dana 30. siječnja 2018. godine…..

Katastarska izmjera k.o. Punitovci – studeni/2017.

U svezi provedbe katastarske izmjere katastarske općine Punitovci; obavješćujemo Vas da je trenutno faza utvrđivanja međa na terenu. Sukcesivno se po redoslijedu provedbe dostavljaju pozivi posjednicima koje se vode u katastru.
Predočavamo Vam ‘Zapisnik o utvrđivanju međa’ koji je potrebito popuniti za stanje Vaše (posjedničke/vlasničke/zakupničke…) katastarske čestice (aktualni podaci iz osobne iskaznice, OIB….); te dostaviti djelatnicima “Geoprojekt” d.d. Opatija.
Za sve upite i pojašnjenja; možete se slobodno obratiti odgovornoj osobi Danijelu Marijanoviću na mobitel: 098/98 43 586…..Zapisnik_o_ terenskom_ utvrdjivanju_medja