Godišnji plan javnih natječaja za 2019. godinu i potrebiti dokumenti

U prilogu se nalazi Godišnji plan javnih natječaja i potrebiti dokumenti za svaku od kategorija.

Godisnji_plan_javnih_natjecaja_2019. godina

Pravilnik_o_financiranju_udruga

KULTURA:

1Tekst-Javnog-natjecaja-Kultura_2019

2Upute-za-prijavitelje-Kultura_2019

3-Obrazac-za-prijavu-OPIS-projekta-Kultura

5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Kultura

6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Kultura

7Nacrt-ugovora-Kultura

8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Kultura

UDRUGE:

1Tekst-Javnog-natjecaja-Udruge_2019

2Upute-za-prijavitelje-Udruge

3Obrazac-za-prijavu-Opisni-Udruge

5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Udruge

6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Udruge

7Nacrt-ugovora-Udruge

8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Udruge

SPORT:

1Tekst-javnog-natjecaja-Sport_2019

2Upute-za-prijavitelje-Sport_2019

3-Obrazac-za-prijavu-OPIS-projekta-Sport_2018

5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Sport_2018

6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Sport

7Nacrt-ugovora-Sport

8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Sport

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Punitovci. Općina Punitovci izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Punitovci.

Dokumenti: Obavijest_pocetak_javnog_uvida_20052019 OBRAZAC_za_sudjelovanje_zainteresirane_javnosti_Punitovci Punitovci_prijedlog_Programa_raspolaganja_za_javni_uvid Tablica_popis_cestica_za_program_javno_izlaganje_programa

Pregledne karte:

Pregledna karta Krndija:

KO_Krndija

Pregledna karta Punitovci:

KO_Punitovci

Pregledna karta Tomašanci:

KO_Tomasanci