Objava natječaja za imenovanje pročelnika JUO Općine Punitovci

Objavljuje se natječaj za imenovanje pročelnika JUO Općine Punitovci…isti je objavljen u “Narodnim novinama” br. 86/16. od 26. rujna 2016….Objava oglasa narodnenovine 2816779
 …. kao i odnosne Obavijesti i upute….I. Obavijest i upute kandidatima za imenovanje procelnika JUO

Pozivni natječaj za ustupanje radova na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2016.

Na slijedećem linku možete preuzeti dokumentaciju odnosnu na Pozivni natječaj za ustupanje radova na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2016.

Pozivni natjecaj dom Jurjevac – faza 1 ……..  Troskovnik drustveni dom Jurjevac 1-2016

Otvoreni javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Punitovci

Na slijedećem linku objavljuje se javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Punitovci.

Prodaja Jurjevac srpanj 2016  …. te naknadno objavljujemo dokumentaciju o transparentnosti cjelokupnog postupka…….Dokumentacija-prodaja-Jurjevac

JAVNI POZIV za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Punitovci u 2016. godini

Na slijedećem linku možete pogledati i preuzeti cjelokupnu dokumentaciju odnosnu na JAVNI POZIV za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Punitovci u 2016. godini .

1 – Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga 11052016

2 – Upute za prijavitelje

3 – Opisni obrazac – OPO

4 – Obrazac proracuna – OPR

5 – Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

6 – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – DF

7 – Obrazac izjave o ispunjenim obvezama – IO

8 – Obrazac procjene kvalitete prijave

9 – Obrazac ugovora o financiranju

10 – Obrazac Izjave o nekaznjavanju – ION

11 – Obrazac za financijski izvjestaj-FINI

12 – Obrazac za opisni izvjestaj – OPI

13 – Pravilnik o sufinanciranju udruga

14 – Plan financiranja Opcina Punitovci 2016. godina

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za izvođenje radova za provedbu energetske učinkovitosti potkrovlje dom Josipovac Punitovački

Na slijedećem linku objavljuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za izvođenje radova za provedbu energetske učinkovitosti potkrovlje dom Josipovac Punitovački .

Odluka o odabiru potkrovlje dom Josipovac Punitovacki